Mělo by být vlastnictví řidičského průkazu omezeno věkem?


Asi každý ví, že s pÅ™ibývajícím vÄ›kem se objevují nejrůznÄ›jší tÄ›lesné problémy, jako například artróza. Je tedy pochopitelné, že by starší lidé mÄ›li mít zvláštní péÄi. AvÅ¡ak mÄ›la by se vztahovat i na řízení automobilů? Jednou z navrhovaných úprav silniÄního zákona bylo i to, aby bylo vlastnictví Å™idiÄského průkazu omezeno vÄ›kem. JednoduÅ¡e Å™eÄeno, po dosažení urÄitého vÄ›ku by ÄlovÄ›k již nesmÄ›l sednout za volant. Tato novela byla samozÅ™ejmÄ› velmi kritizována a nedostala se ani do prvního Ätení. Je vÅ¡ak otázkou, zda by pÅ™eci jen nemÄ›la svůj význam.

 

dopravní zácpa

 

Je pochopitelné, že starší lidé již nemají tak tvárný mozek. To se projevuje mimo jiné pomalejšími reakcemi a také tím, že se hůře uÄí nové vÄ›ci. A obojí může být v provozu velkým rizikem. Krátká reakÄní doba je velmi důležitá v neÄekaných situacích, se kterými se pÅ™i řízení setká každý z nás. Komu z nás nÄ›kdy nevbÄ›hl chodec Äi zvíře prakticky přímo pod kola? V takové situaci je nutné zareagovat co nejdříve.

 

dopravní nehoda

 

JistÄ›, lze namítnout, že tito starší Å™idiÄi vyrovnávají pomalejší reakce svou zkuÅ¡eností. Praxe vÅ¡ak ukazuje, že tomu tak není. Je jedno, jak dobrý jste Å™idiÄ, pokud se pÅ™ihodí nÄ›co neÄekaného, záleží jen na tom, jak rychle dokážete na novou situaci zareagovat.

 

Pokud jde o horší uÄení novým vÄ›cem, i to hraje roli. Dopravní pÅ™edpisy se neustále mÄ›ní, a oÄekává se, že Å™idiÄ bude vždy znát ty aktuální. JistÄ›, tyto zmÄ›ny jsou vždy pÅ™edem diskutovány a ohlaÅ¡ovány s dostateÄným pÅ™edstihem ve vÅ¡ech médiích, avÅ¡ak je otázkou, zda si je staří lidé nejen zapamatují, ale následnÄ› se podle nich budou i řídit.

 

Je pravdou, že pÅ™evážná Äást dopravních nehod je způsobena hlavnÄ› mladými lidmi, kteří pÅ™ecenili své síly. OvÅ¡em to neznamená, že by ti starší také nemÄ›li svůj podíl. Bohužel, vzhledem k tomu, že každý z nás stárne jinak, by bylo obtížné paušálnÄ› urÄit nÄ›jaký konkrétní vÄ›k pro odebrání Å™idiÄského průkazu. Proto k tomu nejspíše nikdy nedojde.

1/5 - (1 vote)