Jsou simulátory dobrou přípravou pro řízení vozidla?

Asi nikdo není rád, pokud jede za vozidlem autoškoly, jehož řidič sedí za volantem poprvé. Je totiž jasné, že takovýto člověk se může chovat nepředvídatelně a snadno způsobit chaos v dopravě. Dá se tedy pochopit, proč mnoho lidí volá po tom, aby byli tito nováčci puštěni na silnici až poté, co už zvládají alespoň základy řízení.

 

Samozřejmě autoškoly o tomto problému vědí a snaží se jej řešit. Avšak zatímco dříve bylo poměrně obvyklé, že každá z nich měla svůj oplocený pozemek, na kterém se nováčci učili základům řízení, dnes tomu tak často není. Mnohdy jsou hozeni přímo do ostrého provozu, neboť není k dispozici místo, kde by se mohli bez nebezpečí učit.

 

auto vyjíždějící z garáže

 

Proto se v posledních letech začíná tento problém řešit pomocí simulátorů. Ty se na rozdíl od klasických počítačových her snaží být co nejrealističtější. Je zde tedy řadicí páka, pedály a i sedadlo stejně, jako ve skutečném voze. Také řízení máme z pohledu první osoby a nelze jej změnit.

 

Základní myšlenkou zde je, že se tak člověk může naučit řídit naprosto bez toho, že by ohrozil sebe nebo majetek autoškoly. A teprve poté, až vše zvládne na simulátoru, je puštěn na jízdy do ostrého provozu. Nápad je to samozřejmě dobrý, avšak je potřeba se ptát, zda je i praxe taková, jak si tvůrci tohoto systému představovali.

 

nový řidičský průkaz

 

A popravdě řečeno, není. Ve skutečnosti sice může počítač realisticky simulovat reakce automobilu, avšak je zde potřeba počítat také s psychologickým efektem. Zde totiž řidič ví, že se mu nemůže naprosto nic stát. Je proto mnohem rozhodnější a odvážnější, než když pak zasedne za volant skutečného vozidla.

 

Také perspektiva není i přes veškerou snahu dokonalá. A všichni víme, jak důležité je naučit se kontrolovat nejen prostor před námi, ale také kolem nás a za námi pomocí zpětných zrcátek. A to je něco, s čím se v simulátoru potýkat nemusí. Zdá se tedy, že nejlepším, i když nejnákladnějším řešením, je mít vlastní pozemek, kde se může učit řidičskému umění, dokud si není instruktor jeho schopnostmi jist natolik, aby jej pustil do provozu. Rozhodně se tím ulehčí všem.