Rychlé a levné stěhování s vypůjčeným vozidlem z půjčovny dodávek Brno


Chystáte se pÅ™estÄ›hovat byt a stále zvažujete, jak to provést? Pro kratší vzdálenosti může pÅ™ijít vhod transportní vůz z půjÄovny, případnÄ› s nákladním přívÄ›sem.

Obvykle rozhoduje vzdálenost

PÅ™estÄ›hování v rozsahu celého bytu nebo rodinného domu na dlouhou vzdálenost, Å™eknÄ›me alespoň pÅ™es Ätvrtinu republiky na vzdálenost delší než 200 km, se vÄ›tÅ¡inou vyplácí svěřit stÄ›hovací firmÄ›. MÄ›lo by se realizovat na jeden zátah a zvládnout vÅ¡e pÅ™evézt v nákladovém prostoru jediného vozu. StÄ›hováci vypoÄítávají taxu buÄ podle ujetých kilometrů, nebo v závislosti na stráveném Äase. Do vzdálenosti 150 – 200 km se ovÅ¡em vyplatí vypůjÄit si pÅ™epravní dodávku do 3,5 tuny, o objemu nákladového prostoru zhruba 15 krychlových metrů.

jízda po dálnici

Výhody zapůjÄení vozu i s Å™idiÄem

Objednat si transportní vozidlo je samozÅ™ejmÄ› možné pro každého, kdo je majitelem Å™idiÄského oprávnÄ›ní skupiny B. PůjÄovna dodávky Brno se vás nebude ptát na vaÅ¡e dosavadní zkuÅ¡enosti s řízením takového kolosu, klidnÄ› vám jej svěří, ale na vaÅ¡i zodpovÄ›dnost. Můžete ovÅ¡em využít výhodnou možnost půjÄit si vozidlo i s Å™idiÄem. Tím pádem z vás spadne stres ze zodpovÄ›dnosti za Å¡kody vzniklé jízdou a můžete se plnÄ› vÄ›novat původnímu úÄelu – pÅ™estÄ›hování vÄ›cí.

zatáÄka silnice

Nákladový prostor (ložnou plochu) lze zvÄ›tÅ¡it o přívÄ›sný vozík až na pÄ›t metrů a v průbÄ›hu jediné jízdy pÅ™evést vÄ›tÅ¡inu vybavení dvoupokojového bytu. Snadno si pak propoÄítáte Äástku, kterou byste vydali pÅ™i objednávce služeb stÄ›hovací firmy a porovnáte ji s obnosem potÅ™ebným pro pronájem dodávky s Å™idiÄem.

Tímto způsobem lze zajistit nejen kompletní pÅ™estÄ›hování nemovitosti, ale pouhý pÅ™evoz stavebnin a míchaÄky napÅ™. na chalupu, pÅ™evoz zeminy a stromků na zahradu, odvoz vÄ›cí na sbÄ›rný dvůr, pÅ™emístÄ›ní jednotlivých kusů spotÅ™ebiÄů a nábytku atp. NÄ›které půjÄovny vám zajistí i stÄ›hovací popruhy, rudl a svazovací kurty.