Proč většina veřejnosti neví, co jsou to SEO optimalizace stránek?

Není pochyb o tom, že hlavním cílem každé firmy je dosáhnout co nejvyššího zisku. Ten by se měl ideálně stále zvyšovat. K tomu je však potřeba, abychom si udrželi stávající zákazníky a zároveň lákali stále nové.

K tomuto účelu nám slouží vhodně zvolené marketingové strategie. Ty se obvykle sestávají z několika navzájem se doplňujících metod propagace, zvolených tak, aby jejich společný efekt byl co nejvyšší. Některé z těchto metod jsou veřejnosti dobře známé, jako například reklama. O jiných však často nemají ani tušení. Někdy je to záměrně, jindy ne.

seo8

Příkladem zde může být SEO optimalizace Seolight.cz webových stránek pro vyhledávače. Jedná se o metodu, při níž se internetová stránka firmy upraví tak, aby se její odkaz objevil po zadání určitého slova či fráze do některého z internetových vyhledávačů v seznamu výsledků na jednom z prvních míst.

Tím se zvýší návštěvnost oné stránky, a jelikož každý z těchto návštěvníků je zároveň také potenciálním zákazníkem, povede to ke zvýšení zisku. Avšak ačkoliv je tato metoda hojně využívaná, většina běžné populace o tom nemá ani tušení. Proč?

Jednoduše řečeno, firmy příliš nestojí o to, aby se tato informace stala široce známou. Většina lidí totiž spoléhá na to, že výsledky internetových vyhledávání jsou řazeny podle relevance. Pokud by však věděli, že jsou tímto způsobem ovlivňovány, byli by opatrnější, kde klikají a kde nakupují. Již by přemýšleli, proč je daný odkaz nahoře. Je to proto, že daná firma je skutečně tak dobrá, nebo právě díky optimalizaci jejich webu?

seo6

Můžeme se také samozřejmě ptát, co na to říká zákon. Koneckonců, jde v tomto případě v jistém smyslu o klamání zákazníka. Naštěstí pro firmy však zrovna tento způsob propagace naše zákony nijak neupravují.

Výhodou však je, že vzhledem k tomu, že tuto metodiku používají prakticky všechny firmy, tak jsou výsledky často řazeny skutečně podle jejich relevance. Jen je potřeba vždy přemýšlet a používat rozum. Pak se nespálíme.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup